PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS

  • PERMANENTE PRIVACY EDUCATIE | NEDERLANDSE PRIVACY ACADEMIE (NPA)

PRAKTIJKGERICHT MAXIMAAL LEEREFFECT

De privacy opleidingen van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) zij dusdanig van opzet en structuur dat voor die deelnemers die graag specifieke kennis en/of vaardigheden willen opdoen speciale (op maat gestelde) kunnen worden aangeboden om het persoonlijk leereffect te vergroten

  • Vertrekpunt is de praktijksituatie van de deelnemer
  • Competenties van de deelnemer worden in kaart gebracht
  • Centraal staat de opleidingsbehoefte van deelnemer
  • Tijdens opleidingen wordt veel aandacht besteed aan praktijkcasus
  • Sturing van de deelnemer vindt plaats op basis van ‘real case’
  • Indien gewenst wordt een ‘stageplaats’ voor de deelnemer verzorgd waar in een veilige leeromgeving praktijkkennis kan worden opgedaan en ontwikkeld
  • Een helder praktijkgericht permanente educatie advies wordt afgegeven

Aan het begin van elke opleiding (of bij de intake) wordt de deelnemer verzocht eventuele individuele wensen aan ons kenbaar te maken zodat wij kunnen zorg dragen voor de verzochte faciliteiten.

academie