OVER ONS

De missie van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) is om kennis van en over privacy en dataprotectie op professionele en toegankelijke wijze ter beschikking te stellen in de vorm van opleidingen.

De Nederlandse Privacy Academie (NPA) richt zich op educatie op het gebied van privacy en dataprotectie. We verzorgen opleidingen, trainingen en cursussen voor Functionarissen Gegevensbescherming, Privacy Officers en iedereen die meer wil weten over privacy en data protectie. Daarnaast kunt u bij ons onder meer workshops, seminars en masterclasses volgen. Al dan niet in company.

In samenwerking met Stichting Privacy Nederland (SPN) zijn we in 2014? begonnen met het verzorgen van de gratis basiscursus privacy. Daarna hebben we ons cursusaanbod uitgebreid om zo goed mogelijk bij de kennisbehoefte over privacy en data protectie aan te sluiten.

Onze doelgroepen zijn mensen uit de praktijk. Ons opleidingsaanbod is dan ook praktijkgericht. Dit is een bewuste keuze, want hoe interessant de academische en theoretische discussies over privacy ook moge zijn, in de dagelijkse praktijk dient de feitelijke borging van privacy te krijgen.

De Nederlandse Privacy Academie (NPA) hecht eraan om privacy opleidingen & trainingen aan te bieden tegen redelijke prijzen zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan professionaliteit, deskundigheid en klantgerichtheid waarbij maximale output (praktische toegevoegde waarde) voor deelnemers het einddoel is.

academie