UNIEKE IRIS METHODE

iris

 

 

1:1 | ACHTERGROND, BEHOEFTE & LEERDOELEN

In een 1 op 1 (telefonisch) overleg met de cursist, stellen we aan de hand van de achtergrond en leerbehoeften van de cursist de persoonlijke leerdoelen op. Aan de hand van de leerdoelen stellen we een opleidingsplan samen uit de modules uit blok 1, 2 en/of 3. Dit opleidingsplan kan voor iedereen verschillend zijn.

De één kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan een complete opleiding waarin alle aspecten van het werk van een privacy expert aan bod komen. Terwijl een ander liever alleen een specifieke module volgt om meer kennis en training in een specifiek onderwerp te krijgen.

 

BLOK 1 | BASIS

De cursussen uit het eerste blok geven u basiskennis over privacy. De basisopleiding Dataprotectie Officer DTO / FG is een cursus van 2 dagen, waarin u een uitgebreid beeld krijgt van de verschillende taken van een data protectie officer (ook wel Functionaris Gegevensbescherming). Deze opleiding vormt een goede basis voor de verdiepende modules uit het 2e blok.

 

BLOK 2 | VERDIEPENDE MODULES PRIVACY PROFESSIONAL

De cursussen in het 2e blok geven meer verdieping in de belangrijkste aspecten van het werk van een functionaris gegeven bescherming of privacy functionaris. De verdiepende modules zijn zodanig van opzet en structuur dat wordt voldaan aan de kenniseisen volgens bestaande wetgeving, terwijl tegelijkertijd wordt geanticipeerd op de  kenniseisen van de verplicht aan te stellen functionaris naar komend recht. In de verdiepende privacy modules komen alle aspecten en maatregelen aan bod die een organisatie helpen om een goede data privacy en protectie te kunnen garanderen. En na het volgen van deze modules heeft u voldoende kennis in huis om met deze onderwerpen aan de slag te gaan.

Aan de hand van uw persoonlijke leerbehoeften kunt u die modules aan uw leerplan toevoegen, die u nodig heeft om in de praktijk aan de slag te gaan.

 

BLOK 3 | WORKSHOPS PRIVACY TOOLS & TECHNIEKEN

De modules uit blok 3 hebben het karakter van workshops. Hierin worden specifieke privacy tools en technieken getraind die in ook in de modules van blok 2 aan bod zijn gekomen. In de workshops worden deze tools en technieken benaderd vanuit uw sector. Aan de hand van sector specifieke casussen kunt u deze privacy tools en technieken oefenen samen met medecursisten uit uw eigen vakgebied.

 Specialisaties voor verschillende sectoren

  • Praktische FG casus in jouw type bedrijf
  • Dit wordt praktisch uitgewerkt en geoefend
  • Branchecodes
  • Welke uitspraken heeft de rechter/autoriteit recentelijk voor jouw sector gedaan

 

EVALUATIE & PRAKTIJKBEGELEIDING

Wij bieden alle deelnemers een unieke follow up service en een gratis praktijk consult. Alle deelnemers aan een opleidingstraject van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) wordt de gelegenheid geboden om binnen 6 maanden na afloop van de opleiding een privacy expert op kantoor te ontvangen met als doel het vinden van oplossingen voor situaties die men in de praktijk is tegengekomen. Op deze manier wordt niet alleen de toegevoegde waarde van de opleiding voor de deelnemer vergroot, maar wordt ook de praktische waarde van de opleiding onderstreept en levert het volgen van de opleiding vooral ook een unieke toegevoegde waarde op voor de werkgever en organisatie als geheel.

Voor zover bekend is er geen enkele aanbieder van privacy-only opleidingen in Europa die deze extra service verleent aan deelnemers van een specialisatie opleiding privacy & data protectie.

academie